Bảo Long

"Bảo Long" có nghĩa là con rồng quý. Với tên này cha mẹ mong con sẽ thành người tài giỏi phi thường, tương ...

Gợi ý tên: Hoàng Long

Tóm tắt tên Bảo Long

Giới tính

Tên Bảo Long đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Bảo Long đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Bảo Long được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Bảo" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Long" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa.

Thần số học

Tên Bảo Long có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 3

Chi tiết tên Bảo Long