Bảo Nghi

Bảo là quý giá. Bảo Nghi là khuôn mẫu cao sang, chỉ người con gái có phẩm chất cao quý, nhân cách cao thượng. Xem thêm

Gợi ý tên: Phương Nghi

Tóm tắt tên Bảo Nghi

Giới tính

Tên Bảo Nghi đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Bảo Nghi đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Bảo Nghi được xếp vào nhóm tên Rất hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Bảo" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Nghi" trong ngũ hành đa phần có mệnh Mộc.

Thần số học

Tên Bảo Nghi có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 11

Chi tiết tên Bảo Nghi