Bảo Trân

Theo nghĩa Hán - Việt, "Bảo" và "Trân" đều có nghĩa là vật trân quý, quý báu, hiếm có. Tên "Bảo Trân" dùng ... Xem thêm

Gợi ý tên: Huyền Trân

Tóm tắt tên Bảo Trân

Giới tính

Tên Bảo Trân đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Bảo Trân đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Bảo Trân được xếp vào nhóm tên Phổ biến

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Bảo" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Trân" trong ngũ hành đa phần có mệnh Kim.

Thần số học

Tên Bảo Trân có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 8

Chi tiết tên Bảo Trân