Hải Đăng

Con là ngọn đèn sáng giữa biển đêm. Xem thêm

Gợi ý tên: Bảo Đăng

Tóm tắt tên Hải Đăng

Giới tính

Tên Hải Đăng đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Hải Đăng đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Hải Đăng được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Hải" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Đăng" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa.

Thần số học

Tên Hải Đăng có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 8

Chi tiết tên Hải Đăng