Hải My

Hải có nghĩa là biển & My là để chỉ sự xinh đẹp. Tên Hải My mang ý nghĩa con là nét đẹp của biển, mênh mông... Xem thêm

Gợi ý tên: Trà My

Tóm tắt tên Hải My

Giới tính

Tên Hải My đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Hải My đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Hải My được xếp vào nhóm tên Rất hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Hải" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "My" trong ngũ hành đa phần có mệnh Chưa xác định.

Thần số học

Tên Hải My có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 11

Chi tiết tên Hải My