Minh Long

"Theo tiếng Hán Việt, Minh là minh mẫn, sáng suốt, thông minh; Long: con rồng. Minh Long: con rồng thông m... Xem thêm

Gợi ý tên: Hoàng Long

Tóm tắt tên Minh Long

Giới tính

Tên Minh Long đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Long đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh Long được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Long" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa.

Thần số học

Tên Minh Long có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 11

Chi tiết tên Minh Long