Minh Trí

Trong tiếng Hán Việt, cả từ "Minh" và "Trí" đều mang nghĩa là trí khôn, trí tuệ, hiểu biết. Vì thế "Minh Tr... Xem thêm

Gợi ý tên: Đức Trí

Tóm tắt tên Minh Trí

Giới tính

Tên Minh Trí đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Trí đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Minh Trí được xếp vào nhóm tên Phổ biến

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Trí" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa.

Thần số học

Tên Minh Trí có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 1

Chi tiết tên Minh Trí