Thảo Linh

Theo tiếng Hán Việt, "Thảo" có nghĩa là cỏ, "Linh" có nghĩa là linh thiêng, cao quý. Tên Thảo Linh mang ý n... Xem thêm

Gợi ý tên: Thùy Linh

Tóm tắt tên Thảo Linh

Giới tính

Tên Thảo Linh đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Thảo Linh đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Thảo Linh được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Thảo" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa. Chữ "Linh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa.

Thần số học

Tên Thảo Linh có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 6

Chi tiết tên Thảo Linh