Tuệ Anh

"Tuệ" có nghĩa là trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Chữ "Anh" có nghĩa là đẹp đẽ, ưu tú. "Tuệ Anh" có ý nghĩa... Xem thêm

Gợi ý tên: Phương Anh

Tóm tắt tên Tuệ Anh

Giới tính

Tên Tuệ Anh đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Tuệ Anh đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Tuệ Anh được xếp vào nhóm tên Rất hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Tuệ" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Anh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thổ.

Thần số học

Tên Tuệ Anh có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 6

Chi tiết tên Tuệ Anh