Châm

Nghĩa Hán Việt là cây kim, bài văn ghi nhớ công đức. Có ỹ nghĩa thành công trong cuộc sống, thông mình, lớn... Xem thêm

Gợi ý tên: Nữ

Tóm tắt tên Châm

Giới tính

Tên Châm đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Châm đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Châm được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Châm" trong ngũ hành đa phần có mệnh Kim

Thần số học

Tên Châm có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 7

Chi tiết tên Châm