Hiển

Theo tiếng Hán - Việt, "Hiển" có nghĩa là vẻ vang, thể hiện những người có địa vị trong xã hội. Tên "Hiển" ... Xem thêm

Gợi ý tên: Tường

Tóm tắt tên Hiển

Giới tính

Tên Hiển đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Hiển đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Hiển được xếp vào nhóm tên Phổ biến

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Hiển" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa

Thần số học

Tên Hiển có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 9

Chi tiết tên Hiển