Kha

Theo nghĩa Hán - Việt, "Kha" có nghĩa là cây rìu quý. Bên cạnh đó, tên "Kha" cũng thường chỉ những người co... Xem thêm

Gợi ý tên: Hiển

Tóm tắt tên Kha

Giới tính

Tên Kha đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Kha đang Đang giảm dần

Độ phổ biến

Tên Kha được xếp vào nhóm tên Phổ biến

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Kha" trong ngũ hành đa phần có mệnh Mộc

Thần số học

Tên Kha có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 11

Chi tiết tên Kha