Minh An

Theo nghĩa Hán - Việt, "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, hiểu biết. "An" có nghĩa là bình yên, an l... Xem thêm

Gợi ý tên: Văn An

Tóm tắt tên Minh An

Giới tính

Tên Minh An đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh An đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh An được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "An" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thổ.

Thần số học

Tên Minh An có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 5

Chi tiết tên Minh An