Tên 2 chữ đẹp cho bé trai

Nhật Anh

Danh sách 10 tên đẹp nhất ngày 18/05/2024

  1. 1 Nhật Anh 8 lượt xem
  2. 2 Hoàng Đăng 8 lượt xem
  3. 3 Quang Đăng 8 lượt xem
  4. 4 Minh Khang 7 lượt xem
  5. 5 Minh Khôi 7 lượt xem
  6. 6 Gia Long 7 lượt xem
  7. 7 Gia Thịnh 7 lượt xem
  8. 8 Phúc Thịnh 7 lượt xem
  9. 9 Minh Hy 7 lượt xem
  10. 10 Thiên Hạo 6 lượt xem

Nhật Anh

"Nhật" có nghĩa là mặt trời, là ban ngày, hàm ý đến sự chiếu sáng và soi rọi. "Anh" có nghĩa là kiệt xuất, giỏi giang...

Chi tiết tên Nhật Anh

Hoàng Đăng

Hoàng Đăng mang ý nghĩa con chính là ngọn đèn mà vua ban cho gia đình, sáng rọi danh tiếng cả gia đình.

Chi tiết tên Hoàng Đăng

Quang Đăng

"Quang" có nghĩa là ánh sáng. "Đăng" có nghĩa là ngọn đèn. Tên "Quang Đăng" có nghĩa là "ánh sáng rực rỡ, ánh sáng so...

Chi tiết tên Quang Đăng

Minh Khang

Một cái tên với ý nghĩa mạnh khỏe, sáng sủa, may mắn dành cho bé.

Chi tiết tên Minh Khang

Minh Khôi

Sảng sủa, khôi ngô, đẹp đẽ.

Chi tiết tên Minh Khôi

Gia Long

Gia có nghĩa là "gia đình", "nước nhà" hoặc "gia tộc". Long có nghĩa là "rồng" biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, oa...

Chi tiết tên Gia Long

Gia Thịnh

Theo nghĩa Hán - Việt, "Gia" có nghĩa là nhà, gia đình, dòng tộc, "Thịnh" có nghĩa là là hưng thịnh, thịnh vượng; là ...

Chi tiết tên Gia Thịnh

Phúc Thịnh

"Theo nghĩa Hán - Việt, ""Phúc"" có nghĩa là phúc đức, điều may mắn, tốt đẹp, an lành trong cuộc sống, ""Thịnh"" có n...

Chi tiết tên Phúc Thịnh

Minh Hy

Minh có nghĩa là "sáng sủa, sáng suốt". Hy có nghĩa là "vui mừng, hạnh phúc". Minh Hy có thể được hiểu là "sự sáng sủ...

Chi tiết tên Minh Hy

Thiên Hạo

Thiên có nghĩa là trời, Hạo có nghĩa là rộng lớn, cao cả. Tên "Thiên Hạo" có nghĩa là “rộng lớn như trời, cao cả như ...

Chi tiết tên Thiên Hạo