Minh Anh

"Minh" có nghĩa là sáng tỏ, minh bạch, thông minh, nhanh nhẹn. "Anh" có nghĩa là kiệt xuất, giỏi giang hơn ... Xem thêm

Gợi ý tên: Phương Anh

Tóm tắt tên Minh Anh

Giới tính

Tên Minh Anh đa phần dùng cho Nữ giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Anh đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh Anh được xếp vào nhóm tên Phổ biến

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Anh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thổ.

Thần số học

Tên Minh Anh có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 4

Chi tiết tên Minh Anh