Minh Dũng

"Minh" có nghĩa là sáng sủa, thông minh, trí tuệ. "Dũng" có nghĩa là mạnh mẽ, gan dạ, anh dũng. Tên "Minh D... Xem thêm

Gợi ý tên: Văn Dũng

Tóm tắt tên Minh Dũng

Giới tính

Tên Minh Dũng đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Dũng đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh Dũng được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Dũng" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thổ.

Thần số học

Tên Minh Dũng có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 9

Chi tiết tên Minh Dũng