Minh Phong

Theo nghĩa Hán - Việt, chữ "Minh" nghĩa là hiểu biết, sáng suốt, có trí tuệ, chữ "Phong" có nghĩa là gió bấ...

Gợi ý tên: Thanh Phong

Tóm tắt tên Minh Phong

Giới tính

Tên Minh Phong đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Phong đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh Phong được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Phong" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy.

Thần số học

Tên Minh Phong có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 5

Chi tiết tên Minh Phong