Minh Thiên

"Theo nghĩa Hán - Việt, ""Minh"" sáng rõ, trong sáng, sáng suốt, minh mẫn, thông minh, ""Thiên"" là bầu trờ... Xem thêm

Gợi ý tên: Văn Thiên

Tóm tắt tên Minh Thiên

Giới tính

Tên Minh Thiên đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Minh Thiên đang Đang tăng dần

Độ phổ biến

Tên Minh Thiên được xếp vào nhóm tên Rất hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Minh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thủy. Chữ "Thiên" trong ngũ hành đa phần có mệnh Kim.

Thần số học

Tên Minh Thiên có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 1

Chi tiết tên Minh Thiên