Nhật Anh

Đây là bên phổ biến thường dùng để đặt tên cho các bé trai và cả bé gái ở Việt Nam với ý muốn mong con mình...

Gợi ý tên: Tuấn Anh

Tóm tắt tên Nhật Anh

Giới tính

Tên Nhật Anh đa phần dùng cho Nam giới

Xu hướng

Những năm gần đây xu hướng sử dụng tên Nhật Anh đang Đang tăng nhẹ

Độ phổ biến

Tên Nhật Anh được xếp vào nhóm tên Hiếm gặp

Phong thủy

Theo từ điển Hán Việt chữ "Nhật" trong ngũ hành đa phần có mệnh Hỏa. Chữ "Anh" trong ngũ hành đa phần có mệnh Thổ.

Thần số học

Tên Nhật Anh có chỉ số tên riêng (vận mệnh) là Số 3

Chi tiết tên Nhật Anh