Tên 2 chữ đẹp cho bé gái

Mai Anh

Danh sách 10 tên đẹp nhất ngày 28/11/2023

  1. 1 Mai Anh 9 lượt xem
  2. 2 Hải Băng 9 lượt xem
  3. 3 Khánh Chi 8 lượt xem
  4. 4 Hải Đường 8 lượt xem
  5. 5 Nhật Hà 8 lượt xem
  6. 6 Tuệ Lâm 7 lượt xem
  7. 7 Thảo Nhi 7 lượt xem
  8. 8 Thiên Ý 7 lượt xem
  9. 9 Thanh Hương 6 lượt xem
  10. 10 Tuệ Anh 6 lượt xem

Mai Anh

""Mai" là một loài hoa đẹp, dù đó là mai trắng xứ Bắc (bạch mai) hay mai vàng phương Nam (hoàng mai). Một nhành mai c...

Chi tiết tên Mai Anh

Hải Băng

Theo nghĩa Hán, "Hải" có nghĩa là biển, thể hiện sự rộng lớn, bao la. "Băng" theo nghĩa Hán Việt vừa hàm ý chỉ cái lạ...

Chi tiết tên Hải Băng

Khánh Chi

Con như chiếc chuông luôn reo vang mang niềm vui khắp muôn nơi. Đặt tên này cho con, bố mẹ mong muốn con tận hưởng cu...

Chi tiết tên Khánh Chi

Hải Đường

Hải có nghĩa là "biển". Đường có nghĩa là "đường, lối đi". Hải Đường có thể được hiểu là "hoa hải đường nở trên biển"...

Chi tiết tên Hải Đường

Nhật Hà

"Nhật Hà" được ráp từ 2 tiếng Hán - Việt, với "Nhật" có nghĩa là mặt trời, là vầng thái dương & "Hà" có nghĩa là sông...

Chi tiết tên Nhật Hà

Tuệ Lâm

"Tuệ" theo nghĩa Hán - Việt là thông minh tài trí. "Lâm" có nghĩa là rừng cây. Tên "Tuệ Lâm" mang ý nghĩa con là ngườ...

Chi tiết tên Tuệ Lâm

Thảo Nhi

Thảo Nhi nghĩa là con là đứa con ngoan hiền hiếu thảo.

Chi tiết tên Thảo Nhi

Thiên Ý

Thiên là trời & Ý là điều nảy sinh trong suy nghĩ của con người. Thiên Ý mang ý nghĩa con có tinh thần, ý chí mạnh m...

Chi tiết tên Thiên Ý

Thanh Hương

Chi tiết tên Thanh Hương

Tuệ Anh

"Tuệ" có nghĩa là trí tuệ, thông minh, sáng suốt. Chữ "Anh" có nghĩa là đẹp đẽ, ưu tú. "Tuệ Anh" có ý nghĩa là mong m...

Chi tiết tên Tuệ Anh