Từ điển tên

Chấm điểm tên toàn diện

Chọn giới tính

Giới tính của bạn là?
Nam
Nữ
Tiếp theo

Top 15

 1. 101 Đào Duy Thưởng 2024
 2. 100 Vũ Khôi Nguyên 2013
 3. 100 Lưu Vĩnh Phong 2024
 4. 99 Phạm Đỗ Quỳnh Giao 2004
 5. 99 Tạ Dương Minh 2023
 6. 99 Tạ Mai Hương 2024
 7. 99 Trương Vĩnh An 2024
 8. 99 Hoàng Triều Vĩ 2024
 9. 99 La Vĩnh An 1987
 10. 99 Tạ Hoài Phương 2024
 11. 99 Tạ Phương Hoài 2024
 12. 99 Đỗ Lê Diệu Trâm 2010
 13. 99 Vũ Ngọc Linh Lan 2004
 14. 99 Phạm Tường Vi 2000
 15. 99 Lê Hoàng Ý Duyên 2024

Sử dụng công cụ đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý với Chính sách bảo mật

No ad for you

Công cụ Chấm điểm tên toàn diện

Hướng dẫn

Công cụ Chấm điểm tên rất dễ sử dụng. Chỉ cần nhập thông tin theo từng bước là có thể chấm điểm được tên của bạn.

Ví dụ Khi chấm điểm tên Trần Thanh Mai. Các bước nhập liệu sẽ là:

 1. Bước 1: Chọn giới tính
 2. Bước 2: Nhập tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh
 3. Bước 3: Chọn 1 ý nghĩa Hán Việt của Đệm
 4. Bước 4: Chọn 1 ý nghĩa Hán Việt của Tên
 5. Cuối cùng nhấn vào Xem kết quả

Tuy nhiên tại bước 3 và bước 4 (Câu hỏi: [...] trong ý nghĩa gì?). Ví dụ của một câu lựa chọn:

thanh trong thanh danh; phát thanh

Cấu trúc câu lựa chọn trên được Từ điển tên thể hiện như sau:

Mệnh Chữ Âm chính Ý nghĩa của chữ
thanh thanh danh; phát thanh

Trong đó:

Tiêu chí chấm điểm tên

Chấm điểm tên là một công cụ giúp người dùng đánh giá chất lượng của một cái tên. Công cụ này dựa trên họ và tên, ngày tháng năm sinh để chấm điểm. Các tiêu chí chấm điểm bao gồm:

Công cụ Chấm điểm tên toàn diện là một công cụ hữu ích giúp người dùng lựa chọn được một cái tên phù hợp và mang lại may mắn cho bản thân.

Tổng kết

Một số lợi ích của việc sử dụng công cụ Chấm điểm tên toàn diện:

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ giúp bạn lựa chọn, đánh giá được một cái tên phù hợp, thì công cụ Chấm điểm tên toàn diện là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Trạng thái

Mở khóa: Xem mã (Hoàn toàn miễn phí) tại phần mô tả trong đường link sau: Cửa hàng MenlyStore trên Shopee
Nếu không lấy được mã hãy tham khảo Hướng dẫn mở khóa.

Sau khi nhập mã bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng và không quảng cáo trong 7 tiếng của Từ điển tên

.

null

null