Từ điển tên

Hướng dẫn mở khóa Từ điển tên

Hướng dẫn bằng Video

Mở khóa website Từ điển tên để có thể sử dụng đầy đủ chức năng và không quảng cáo

Đây là hướng dẫn ngắn gọn bằng video về cách mở khóa website Từ điển tên.

Your browser doesn't support HTML5 video.

Lưu ý: Có thể Shopee yêu cầu đăng nhập mới xem được mã.
Nếu chưa có tài khoản Shopee hãy đăng ký tại đây: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Shopee
Hoặc nhờ người có sử dụng shopee để thao tác lấy mã hộ.

Hướng dẫn mở khóa website Từ điển tên bằng hình ảnh

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng trạng thái trên thanh điều hướng tại đầu trang

Bước 1

Bước 2: Nhấn vào đường dẫn đến trang lấy mã mở khóa

Bước 2

Bước 3: Lấy mã tại trang web vừa nhấn vào cụ thể hiện tại là Shopee

Từ điển tên lấy mã mở khóa tại website shopee.

Lưu ý: Có thể Shopee yêu cầu đăng nhập mới xem được mã. Nếu chưa có tài khoản Shopee hãy đăng ký tại đây: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Shopee, hoặc nhờ người có sử dụng shopee để thao tác lấy mã hộ. Sau khi đăng nhập hãy làm theo các bước tiếp theo:

Trang shopee
Nhận mã mở khóa ở phần mô tả phía dưới shop
Nhận mã mở khóa

Bước 4: Nhập mã mở khóa

Sau khi có mã mở khóa, hãy quay lại website từ điển tên để thực hiện mở khóa. Thao tác thành công bạn đã có thể sử dụng miễn phí và không quảng cáo tất cả các chức năng của website Từ điển tên
Bước 4

Chân thành cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho website. Chúc các bạn tìm được thông tin hữu ích và một ngày an lành.

Trạng thái

Mở khóa: Xem mã (Hoàn toàn miễn phí) tại phần mô tả trong đường link sau: Cửa hàng MenlyStore trên Shopee
Nếu không lấy được mã hãy tham khảo Hướng dẫn mở khóa.

Sau khi nhập mã bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng và không quảng cáo trong 7 tiếng của Từ điển tên

.

null

null