Từ điển tên

Điều khoản mở khóa Từ Điển Tên

Giải thích

 1. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng website, tham khảo những nội dung cơ bản mà không cần mở khóa.
 2. Những nội dung mở khóa
  1. Là những nội dung mà Từ điển tên thay thế bằng nội dung cần mở khóa.
  2. Các nội dung cần mở khóa là bộ dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn. Đòi hỏi cần nhiều thời gian sưu tầm và tìm kiếm.
  3. Những nội dung cần rất nhiều công thức, tính toán, tham khảo từ rất nhiều nơi sau đó tổng kết, đối chiếu lại dữ liệu nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho sử dụng.
  4. Các thuật toán sử dụng nhiều dữ liệu, công thức, chiếm nhiều tài nguyên máy chủ dẫn đến việc duy trì và bảo trì, nâng cấp web khó khăn.

Điều khoản mở khóa

 1. Phạm vi áp dụng
  1. Tất cả cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tham gia Internet theo luật định Việt Nam và nước ngoài, gọi chung là người dùng sử dụng website Từ điển tên.
 2. Ủng hộ để mở khóa
  1. Như đã giải thích, website đáp ứng cơ bản các thông về tên người cho bạn tham khảo. Việc Từ điển tên kêu gọi bạn ủng hộ để sử dụng, tìm hiểu những "nội dung cần mở khóa" với mong muốn có khả năng duy trì, đàu tư và nâng cấp hệ thống, nâng cao trải nghiệm người dùng.
  2. Khi bạn ủng hộ cho từ điển tên, Bạn cần chắc chắn rằng đã đọc điều khoản này và việc bạn ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện, Từ điển tên không yêu cầu, bắt buộc bạn phải ủng hộ.
  3. Từ điển tên có hoàn toàn quyền quyết định việc sử dụng tiền ủng hộ của bạn với bất cứ mục đích nào.
  4. Số tiền ủng hộ là số tiền mặc định Từ điển tên đã cài đặt, hiển thị in đậm, rõ ràng ngay phía bên trên nút bấm ủng hộ, khi bạn lựa chọn ủng hộ, bạn đã chắc chắn rằng bạn đã đồng ý và tự nguyện ủng hộ cho Từ điển tên số tiền đó và không có khiếu nại, yêu cầu gì thêm.
 3. Thời gian mở khóa
  1. Từ điển tên mở khóa cho IP người ủng hộ ngay tại thời điểm người ủng hộ đã thực hiện xong các thao tác giao dịch thành công với ngân hàng.
  2. Thời gian mở khóa được bắt đầu tính từ thời điểm người ủng hộ thực hiện giao dịch với ngân hàng thành công. 
  3. Thời gian mở khóa tính theo thời gian thực, tức là tính từ thời điểm mở khóa cộng với thời gian được mở khóa theo gói mở khóa mà người ủng hộ đã lựa chọn.
  4. Thời gian mở khóa không được cộng dồn trong trường hợp vẫn còn thời gian mà người ủng hộ tiếp tục ủng hộ. Thời gian mở khóa sẽ tự khởi động lại theo gói ủng hộ mà người ủng hộ đã lựa chọn mới.
  5. Thời gian mở khóa không tính theo thời gian hoạt động của người ủng hộ trên website Từ điển tên.
  6. Trường hợp sử dụng mã mở khóa, thời gian mở khóa sẽ là thời gian còn lại của mã khóa đó.
  7. Có thể xem thời gian còn lại bất cứ lúc nào tại biểu tượng trên thanh menu đầu trang.
 4. Kết thúc thời gian mở khóa
  1. Khi đã hết thời gian mở khóa, Từ điển tên sẽ làm mới thông tin và kích hoạt lại cài đặt cơ bản cho người dùng mà không cần báo trước.
 5. Quy định về bảo mật thông tin
  1. Từ điển tên không có và không lưu trữ bất cứ thông tin nào về các tài khoản giao dịch tại website Từ điển tên. Từ điển tên chỉ lưu giữ địa chỉ IP và mã mở khóa của người ủng hộ, để giúp người ủng hộ mở khóa lại trong trường hợp họ đã thay đổi về IP.
  2. Các vấn đề bảo mật khác vui lòng xem tại : Chính sách bảo mật
 6. Xử lý khiếu nại
  1. Mọi khiếu nại của người ủng hộ sẽ được giải đáp qua email tudientenvn@gmail.com
 7. Giới hạn trách nhiệm
  1. Trong mọi trường hợp, Từ điển tên không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, mất mát, tổn thất mà người dùng phải chịu trừ khi khi do lỗi cố ý của Từ điển tên gây ra. Trách nhiệm của Từ điển tên đối với người dùng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị ủng hộ mà Từ điển tên đã cài đặt mặc định.

Bằng việc sử dụng website Từ điển tên bạn đã chắc chắn rằng đã đọc hiểu và đồng ý với Điều khoản mở khóaĐiều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật của website Từ điển tên.

Trạng thái

Mở khóa: Xem mã (Hoàn toàn miễn phí) tại phần mô tả trong đường link sau: Cửa hàng MenlyStore trên Shopee
Nếu không lấy được mã hãy tham khảo Hướng dẫn mở khóa.

Nếu bạn là người nước ngoài, hãy nhấn xem Sản phẩm tại Amazon. Mã mở khóa là 6 chữ số trong tên sản phẩm.

Sau khi nhập mã bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng và không quảng cáo trong 7 tiếng của Từ điển tên

.

null

null