Từ điển tên

Chính sách bảo mật của Từ Điển Tên

Từ Điển Tên hiểu rằng quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn) rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Từ Điển Tên đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của Bạn một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại hiệu quả cao nhất cho quí vị.

1. Thu thập thông tin

2. Sử dụng thông tin
       Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng một hệ thống toàn diện của Từ Điển Tên, nhằm hướng tới nâng tầm chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc quý vị tốt nhất. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

3. Chia sẻ thông tin
      Từ Điển Tên biết rằng thông tin về Bạn là một phần rất quan trọng  và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin quý vị trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định của Chính sách này.
Lưu ‎ ý: Chính sách bảo mật thông tin quý vị của Từ Điển Tên chỉ được áp dụng tại website này. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin quý vị của những website khác website Từ Điển Tên.

Bằng việc sử dụng website Từ điển tên bạn đã chắc chắn rằng đã đọc hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng, Điều khoản mở khóa của website Từ điển tên.

Trạng thái

Mở khóa: Xem mã (Hoàn toàn miễn phí) tại phần mô tả trong đường link sau: Cửa hàng MenlyStore trên Shopee
Nếu không lấy được mã hãy tham khảo Hướng dẫn mở khóa.

Nếu bạn là người nước ngoài, hãy nhấn xem Sản phẩm tại Amazon. Mã mở khóa là 6 chữ số trong tên sản phẩm.

Sau khi nhập mã bạn có thể sử dụng đầy đủ chức năng và không quảng cáo trong 7 tiếng của Từ điển tên

.

null

null