Tên 1 chữ đẹp cho bé trai

Hoàn

Danh sách 10 tên đẹp nhất ngày 28/11/2023

  1. 1 Hoàn 10 lượt xem
  2. 2 Hy 5 lượt xem
  3. 3 Kha 5 lượt xem
  4. 4 Khánh 4 lượt xem
  5. 5 Kiệt 4 lượt xem
  6. 6 Tân 4 lượt xem
  7. 7 Thạnh 3 lượt xem
  8. 8 Thiêm 3 lượt xem
  9. 9 3 lượt xem
  10. 10 Kin 3 lượt xem

Hoàn

Hoàn theo tiếng Hán Việt là hoàn chỉnh, đầy đủ. Ý chỉ sự trọn vẹn, đủ đầy. Với tên này cha mẹ mong con là người toàn ...

Chi tiết tên Hoàn

Hy

Nghĩa Hán Việt là chiếu sáng, rõ ràng, minh bạch, đẹp đẽ.

Chi tiết tên Hy

Kha

Theo nghĩa Hán - Việt, "Kha" có nghĩa là cây rìu quý. Bên cạnh đó, tên "Kha" cũng thường chỉ những người con trai luô...

Chi tiết tên Kha

Khánh

Theo tiếng Hán - Việt, "Khánh" được dùng để chỉ những sự việc vui mừng, mang cảm giác hân hoan, thường dùng để diễn t...

Chi tiết tên Khánh

Kiệt

Chữ "Kiệt" trong tiếng Hán - Việt được dùng để chỉ người tài năng vượt trội, thông minh nhanh trí hơn người. Đây là m...

Chi tiết tên Kiệt

Tân

Theo nghĩa Hán - Việt, "Tân" có nghĩa là sự mới lạ, mới mẻ. Tên "Tân" dùng để nói đến người có trí tuệ được khai sáng...

Chi tiết tên Tân

Thạnh

"Thạnh" là một cách gọi khác của "Thịnh" có nghĩa là sáng, rực rỡ, chói lọi, hưng thịnh, đồng nghĩa với những lời khe...

Chi tiết tên Thạnh

Thiêm

Nghĩa Hán Việt là thêm vào, chỉ sự tích lũy hiệu quả, xu hướng vận động phát triển của mọi sự vật.

Chi tiết tên Thiêm

Vũ có nghĩa là mưa, hoặc bài hát, con có một tâm hồn thi sĩ, lãng mạn, có năng khiếu nghệ thuật. Vũ còn có ý nghĩa là...

Chi tiết tên Vũ

Kin

Chi tiết tên Kin